zokje.nl

Als je geen leuk voor je kunt vinden, www.zokje.nl misschien een idee.
Oma’s zokjes en maken zelfs in opdracht hoesjes voor je. De opbrengst gaat naar goede doelen in Afrika.

Of als je nog een hobby zoekt: ga ook sokjes breien 🙂 meld je aan via zokje@mac.com

Hoe ik bij de site kom?
Collega’s hebben voor de directeur een zokje ontworpen en laten maken, ivm zijn nieuwe iPhone. Gaaf he?

Heb jij al een leuk (gezien)?

4 thoughts on “zokje.nl

  1. Wat ontzettend leuk. Ik kan niet breien, en ik begrijp nu dat dat je dan directeur moet worden van zo’n leuke ploeg mensen.

  2. Wat een leuk initiatief. Ik heb trouwens ooit twee Kikaberen gekocht en die mevrouw verkocht ook berenkleertjes. Die kleertjes worden ook oma’s gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *