Ruigoord

Als ik met de bus naar mijn werk ga, kom ik langs Ruigoord.
Ruigoord was vroeger een eiland, voor het kanaal er lag.
Ruigoord is nu een kunstenaarsdorp, midden in de Amsterdamse haven, omringd door industie en het kanaal.

Er mogen geen mensen meer wonen, alle huizen worden gebruikt als kunstenaarswerkplaats of atelier.ruigoordadam

De geschiedenis van zo’n plaatsje intrigeert me. Waarom staan de huizen er nog? Waarom mag er niemand wonen? Wie heeft er gewoond en hoe is de strijd tegen de industrie gegaan?
hoe zal het er over 10 jaar uitzien?

Ik ben nog nooit in Ruigoord geweest.
Ik houd ervan het schilderachtig en magisch te houden in mijn gedachten.

Wat erg bijzonder is: Mensen die bij Ruigoord uit de bus stappen, zijn altijd vantevoren aan te wijzen. Geen standaard mensen (als die bestaan), maar echt kunstenaars, artisitiekelingen, soms zwerverachtig, kleurrijk.

Ken jij Ruigoord?

meer over Ruigoord weten? klik hier of hier of hier of hier of hier.