zokje.nl

Als je geen leuk hoesje voor je mobieltje kunt vinden, www.zokje.nl misschien een idee.
Oma’s breien zokjes en maken zelfs in opdracht hoesjes voor je. De opbrengst gaat naar goede doelen in Afrika.

Of als je nog een hobby zoekt: ga ook sokjes breien 🙂 meld je aan via zokje@mac.com

Hoe ik bij de site kom?
Collega’s hebben voor de directeur een zokje ontworpen en laten maken, ivm zijn nieuwe iPhone. Gaaf he?

Heb jij al een leuk zokje (gezien)?