Bubbels

Gisteren kreeg ik dit berichtje:

Hoi Jolanda!
In skofte lyn hasto meidien oan de ‘like-aksje’ fan Gerbrich van Dekken. Dêrby hat sy dy útkeazen as ien fan ‘e winners fan de cd ‘Bubbels’!
Soesto ús dêrom dyn adres even trochmaile wolle nei: praatmarfrysk@gmail.com? Dan soargje wy der foar datsto sa gau as mooglik de cd yn ‘e hûs hast!
Freonlike groet,
it Praat mar Frysk-team

Helemaal leuk!
Ik heb nog niet eerder een cd gewonnen, jij wel?
(wel een keer een videoband van de film Sliver)

Nynke Laverman – Nomade

Vorige week heb ik de nieuwste cd van Nynke Laverman gekocht Nomade.
Vooral het nummer “DE ÛNTDEKKER” vind ik geweldig!!!
Pittige articulatie, aparte muziek, hard, imposant, lekker om mee te zingen. Al met al een toppertje.

Voor wie het nog niet kent: zet je boxen aan en afspelen maar!Luister je wel een Friestalige muziek?