Mijn Friese voorouders

Al heel wat maanden ben ik bezig mijn kwartierstaat uit te schrijven: wie waren mijn voorouders, waar woonden ze, wat voor werk deden ze, hoeveel kinderen enzovoorts.

Mijn moeder is puur Fries (niet racistisch bedoeld) en vandaag heb ik in kaart gebracht waar uit Friesland ze voornamelijk vandaan komen. Ik heb genomen: grootouders (2), overgrootouders (4), betovergrootouders (8), oudouders (16), oudgrootouders (32) en oudovergrootouders (64). Niet van iedereen ken ik de herkomst.
Plus niet op basis van de huidige gemeentes, maar van vóór 1984.
(Afbeelding downloaden)

In aantallen ziet het er zo uit:
Top 4:
– Wymbritseradeel: 13 x
– Wonseradeel: 13 x
– Workum: 12 x
– Baarderadeel: 12 x
Overige vermeldbaar:
– Idaarderadeel: 6 x
– Leeuwarderadeel: 8 x
– Doniawerstal: 8 x

Weet jij wat je herkomst is?
(Binnenkort meer over mijn vaders kant van mijn voorouders)

Geef een reactie